Bilder i full digital opplösning

Av og til får jeg henvendelser fra fortvilte kvinner. Ja,det er nemmelig utelukkende kvinner som tar kontakt:

«Mannen har fikset en fotograf til bryllupet. Bildene ble tatt av en som bare skulle ta betalt for selve fotograferingen. Bildene fikk vi på en CD med alle rettigheter – i full oppløsning. Jeg er svært skuffet over resultatet – kan du se på bildene og hjelpe oss. Kanskje klarer du å rette opp….»

Selvsagt gjør vi det vi kan for å hjelpe, men det er ikke alt som kan rettes i Photoshop.

La meg si det slik; Skal du ha fotograf, bør første bud være å styre unna fotografer som nettopp reklamerer med å gi deg alle bilderettigheter på CD. Selv kjenner jeg mange dyktige fotografer i både inn- og utland. Felles for dem er at de ikke gir fra seg bilderettigheter.

I Norge har vi noe som heter «Lov om opphavsrett«. Den sier at fotografen har enerett til fotoet. En seriøs fotograf gir selvsagt ikke fra seg disse rettighetene som han er gitt i norsk lov. Hele fotografstandens eksistens hviler på dette fundamentet – derfor hegner fotografene om opphavsretten.

I neste omgang er det selvsagt mulig å kjøpe digitale kopier; som bilder i lav oppløsning til bruk på nett. Disse bildene er ikke egnet til utprint.

Det selges også digitale bilder i full oppløsning, men det er som regel forbundet med høy salgspris. (Ofte brukt i profesjonelle sammenheng; bedrifter, aviser etc.) Men heller ikke her er det vanlig at fotografen gir fra seg rettighetene til bildene. Det sitter nemmelig langt inne å gi fra seg opphavsretten.

Hvordan finner du en profesjonell fotograf? Søk hos Norsk Fotografforbund blant deres medlemmer. Her er det kun profesjonelle fotografer tilsluttet. Husk at det det skal lite til for å lage en flott nettside med noen skrytefoto – noe annet er å levere gode bilder gang på gang.