Administrativt fokus

Det har ikke blitt mye tid til oppdatering av blogg så langt i år. Vi har mange som følger oss, så vi er litt lei oss for å ikke kunne oppdatere hyppigere. Nå har vi samlet opp mye som vi gjerne deler ?

Når vi ikke får oppdatert henger det sammen med arbeidspresset internt i bedriften. Noen kaller det et luksusproblem – men et problem er et problem uansett – spesielt når man ikke klarer å levere til de tidene vi selv setter som mål for leveranse av produkter. Det føles ikke godt!

Vi har som mål å levere produkter fire uker etter et besøk i vårt studio. Nå har enkelte kunder måtte vente mye lenger. Etter iherdig innsats er vi nå i ferd med å få tilbake kontrollen.

Når man driver en liten bedrift merker man fort hvor sårbar man er når noen er i permisjon eller når sykdom treffer. I fjor opplevde jeg en tøff høst etter å ha mistet min egen pappa i kreft. Det gjorde at vi fikk mye forskyvninger i kundebestillingene.

Nå i starten på året har vi møtt på nye utfordringer, med mange som vil inn til fotografering og lange lister med bestillinger. I januar hadde vi bestillinger for fotografering helt frem til sommerferien. Selvsagt er det fortsatt mulig å få time, men det er trangt i kalenderen fremover. Midt oppe i dette har vi hatt sykdom i staben og en medarbeider ute i fødselspermisjon.

Administrasjon

Selv om det har vært hektisk de tre første månedene, er vi ikke slagne ? Tidligere denne måneden innvilget jeg meg en uke ferie på fjellet. Lenger ut på våren vil vi legge ut på inspirasjonsreise – så vi er ved godt mot. Vi vil også rette en takk til alle kunder som har vist forståelse når det har blitt venting!

Parallelt med at vi har fotografert og produsert har vi modernisert interne administrative strukturer. Vi har fått på plass en ny måte å legge inn bestillinger som har forenklet vår måte å arbeide administrativt. Vi har også fått flere nye rutiner som vil gjøre hverdagen enklere.

I tillegg tar vi nå helt hånd om regnskapet internt hos oss, noe som gir oss både besparelser og en kontinuerlig oppdatert oversikt. I alle år har vi uansett hatt ansvaret for å systematisere regnskapet før det sendes til regnskapsfører.  Så egentlig har vi gjort jobben selv med regnskapet, men regnskapsføreren har tatt jobben med å plotte. Nå legger vi inn alt selv i et digitalt regnskapssystem og får hjelp med det vi er usikre på – i ettertid ser vi at det egentlig ikke er så mye vi trenger hjelp til.

Med den nye teknologien kjører vi for eksempel lønn på tre minutter og da er også alt ført i regnskapet. Vi betalte mellom 700 og 1.400 kroner i måneden for lønnskjøring tidligere – nå gjør vi alt selv med noen enkle tastetrykk. Så det sier vel egentlig litt om hvilken revolusjon vi står overfor.

Samarbeid

Vi har også gjort en del omprioriteringer hva gjelder tidsbruk. Tidligere var vi eksempelvis engasjert i organisasjonsarbeid i Norges Fotografforbund (NFF) som faktisk tok mye tid. Både hva gjelder møtevirksomhet, loverarbeid og juryering. Nå har vi sagt fra oss alle verv og bruker tid på egne prosjekter. I høst deltok vi ikke i Laugskonkurransen og nå i mars droppet vi den årlige Landskonkurransen. Denne uken var det et stort arrangement i regi av NFF i Drammen – i år valgte vi å bli hjemme. Det er ikke fordi dette er en uinteressant arena, men rett og slett fordi man må gjøre noen prioriteringer.

Tidligere i år var blant annet vår medarbeider Martin på kurs i database –programmering i Access. Det kom godt med når vi konstruerte egne prosesslister og database. Flere administrative kurs står på dagsorden. Vi føler at det er her vi trenger å sette inn fokuset nå – vi må tross alt tjene penger og ønsker mer fokus på drift!  I fotografmiljøene kan man ha en tendens til å glemme drift og kanskje er det nettopp fordi vi fotografer alltid blir vurdert og målt på fotografiene.

Misforstå meg ikke – vi arbeider kontinuerlig med å forbedre oss fotografisk, men vi tror inspirasjon også må forgå på andre arenaer. Kanskje vil samarbeid med utvalgte fotografer og fagmiljøer være av større betydning for utvikling av studiofotografenes kompetanse i fremtiden enn nettopp store konferanser og åpne forum?

Man bør kanskje søke samarbeid i et miljø som deler de samme tankene om utvikling som en selv. Kunnskap og erfaring opparbeidet over tid er ikke alltid noe man har lyst til å dele med alle. Som forfatteren George Bernard Shaw sa det: Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer.

————————————————————————————————————————

I dagens bloggpost legger vi ved to elementer – en video og et gravidfoto. Videoen viser hvordan vi arbeider med grafiske elementer når vi eksempelvis lager illustrasjoner til et album. Vi lager alt fra bunnen og bygger det opp linje for linje. Her er det tallet to som er i fokus. Det er Martin Haslien som arbeider grafisk her.

Gravidfoto fra en fotografering vi hadde i vårt fotostudio tidligere i februar i år.

 

    Menu