fbpx
Haslien Fotografene logo

Faglighet & kvalitet

Arkivering av foto

Haslien Fotografene er medlem i Norges Fotografforbund og følger de etiske retningslinjer som er nedfelt for medlemmene. Det innebærer blant annet at vi sørger for arkivering av fotografier slik at våre kunder alltid vil få tilgang på kjøp av fotografier i ettertid. I denne saken om arkivhold sier vi også noe om fotografienes bidrag til historieskriving.

Når vi har et arkiv forholder vi oss blant annet til:

Enkelt forklart sikrer personvernloven kundenes rettigheter og åndsverkloven sikrer fotografens rettigheter.

Opphavsrett og personvern

Når det gjelder fotografier som er tatt hos en fotograf kan man ha som utgangspunkt at det er fotografen som eier fotografiet selv om det er du som er avbildet. Les mer om dette i en artikkel vi har skrevet tidligere.

Men selv om fotografen har opphavsrett til fotografiet kan ikke fotografen publisere bildene med deg som fotografen selv finner for godt å gjøre. Her må fotografen ta hensyn til deg og forholde seg til personvernloven som ivaretar dine rettigheter.

Etter at den nye personvernloven trådte i kraft 20. juli 2018 må alle kunder som kommer til fotografering hos Haslien Fotografene undertegne kontrakt før fotografering. Her gjøres kunden oppmerksom på vår policy for fotografering og lagring. Det betyr at kunden må akseptere våre vilkår for lagring og at vi som fotograf garanterer for å overholde kundens ønsker om for eksempel ikke publisere foto.

(Saken fortsetter under fotografiet.)

Det er verdt å merke seg at det alltid er slik at bilder ikke kan publiseres uten skriftlig samtykke fra den som er avbildet eller dens foresatte.

Det er verdt å merke seg at det alltid er slik at bilder ikke kan publiseres uten samtykke fra den som er avbildet eller dens foresatte. Hos oss må skriftlig samtykke gis før all form for publisering.  Personvernloven er helt tydelig – ingen publisering uten samtykke når man viser foto av privatpersoner. Fotografen har på sin side lov til å lagre bilder i henhold til åndsverkloven når avtale foreligger.

Etiske retningslinjer

I Norges Fotografforbunds etiske retningslinjer sies det at foto skal oppbevares i minimum 10 år av fotografen. Hos Haslien Fotografene har vi valgt å aldri slette bilder. Vår målsetning er at kunder til en hver tid skal kunne komme tilbake til oss for å hente ut foto.

Dersom vi en gang i fremtiden må legge ned driften av en eller annen årsak, så har vi en policy på at foto skal overleveres tredjepart. Dersom det ikke lar seg gjøre å selge arkivene til en annen fotobedrift som holder samme etiske standard for arkivhold som hos oss, skal arkivet overleveres en offentlig institusjon som arkiverer.

Har en kunde motsatt seg publisering vil heller ikke ny eier kunne publisere fotografier der det ikke ligger tillatelse til publisering.

Hvorfor fotoarkiv?

Det å ha et arkiv med fotografier innebærer at du som kunde alltid skal kunne komme tilbake til oss for å hente ut bilder. Om dine etterkommere en gang i fremtiden ønsker bildene fra arkivet vil foto også kunne være tilgjengelig for dem. I tillegg vil bildene kunne være en kilde til kunnskap.

Vi anbefaler deg å lese en artikkel hos Norges Fotografforbund som belyser dette på en god måte: https://fotografforbundet.no/2018/05/fotoarkiver-en-kilde-til-kunnskap/

Krevende arbeid

Det å ha et arkiv er en krevende øvelse når man samtidig skal sikkerhetskopiere fotografiene. Bildene blir til en hver tid oppbevart på ulike plasser slik at de ikke blir borte ved en brann. Samtidig må bildene sikres mot tyveri.

Vi følger også rådene fra Norges Fotografforbund om at fotografier og navn på avbildede ikke lagres samme sted. Det betyr at bilder som eventuelt mot alle odds skulle kommer på avveie ikke sier noe om hvem som er avbildet.

Det er ikke til å stikke under en stol at det er et krevende arbeid når man samtidig skal sørge for at arkivene skal være enkle å anvende i det daglige arbeidet. Her snakker vi ikke om at arkivene bare skal kunne forstås av oss som kjenner arkivene, men også av et eventuelt fylkes-bildearkiv en gang i fremtiden.

Mye av en fotografs hverdag består nettopp i å holde arkivene gode og tilgjengelige for fremtiden.

Foto i saken: Adobestock.com