Blir digitale bildefiler verdiløse i fremtiden?

Ettersom dette er en fotoblogg for både kunder, fotointeresserte og fotografer –  tar jeg meg friheten til å henvende meg til de to sistnevnte i dette blogginnlegget.

Denne uken deltok vi i et interessant seminar i regi av Foto-Norge. På dagsorden stod tema som digital spredning av opphavsrettsbelagt bildemateriale.

Etter å ha hørt ordvekslingen i debatten som fant sted i Fritt Ords lokaler i Oslo, kan man spørre seg selv om digitale filer egentlig vil ha noen verdi i fremtiden.

Opphavsretten er i dag sterkt forankret i lovverk og internasjonale konvensjoner.  I Norge har vi Åndsverkloven. Denne gir opphavsmannen (fotografen, musikere, kunstnere etc.) eierskap til sine verk, og forbyr uautorisert kopiering av andres åndsverk.

Men det er likevel en kjensgjerning at de grunnleggende prinsippene for opphavsretten utfordres. Foto kopieres digitalt over en lav sko – på lik linje med musikk. Forståelsen av at fotografiet er opphavsrettsbelagt bildemateriale er ikke stor.

Åndsverkloven er imidlertid et grunnleggende verktøyet for at skapende åndsvirksomhet skal kunne være økonomisk selvbærende. En av de som mener dette er Yngve Slettholm, direktør i rettighetsorganisasjonen Kopinor.

Han kom ganske raskt på lag med fotografene når han uttaler:

“En velfungerende åndsverklov er en forutsetning for at kunst- og kulturlivet i Norge i størst mulig grad kan være selvbærende.”

Rådgiver i Administrasjonsdepartementet, Thomas Nortvedt, tok på seg oppgaven som provokatør under seminaret. Han hevdet at opphavsretten mange ganger er markedshinder for digital næringsutvikling.

“Opphavsretten i sin nåværende forfatning både oppfattes og er tildels til hinder for innovasjon og nye tjenester,” sa rådgiveren som påpekte at man både i medier og i politiske debatter ofte ser på opphavsretten som syndebukken.

Yngve Slettholm mener imidlertid at det må være en balanse mellom opphavsmannens enerett på den ene siden og samfunnets og brukernes interesser på den andre.

Han peker på at det i dag er mellommennene, eksemplifisert ved Apple, Google, Facebook og Microsoft, som er de økonomiske vinnerne. Disse tjener store penger på fotografer, musikere og kunstneres åndsverk.

Reklamefotograf og fotolærer Isidor Åstrøm var ikke mye glad for signalene fra rådgiveren i Administrasjonsdepartementet. Han pekte på at fotografer også driver næringsvirksomhet.

Han henstilte til at fotografer må ta opp kampen mot de store kommersielle interessene som tjener store penger på åndsverk. “Som fotografer burde vi stå sammen om våre rettigheter, men det ser ut til at fotografer er og blir individualister,” sa fotograf Åstrøm.

Advokat Trude Mohn King påpekte at fotografene pr. i dag har en god stilling i  forhold til opphavsrett. Hun mener det imidlertid er behov for oppvåkning blant fotografer i forhold til å ta denne retten i bruk. Her skorter det på både kontrakter og forståelse, fremholdt hun.

Blant tilhørerne var b.la. representanter for Norske Reklamefotografer, Norges Fotografforbund og Journalistlaget. Det neste seminaret i rekken arrangeres den 11.06.13 samme sted. Da vil debatten fortsette under samme lest.

Bildet jeg valgt å publisere i dagens blogginnlegg er ikke fra seminaret i regi av Foto-Norge, men fra Stortingsvalget i 2009. 🙂 Kanskje vil spørsmål om fotorettigheter bli tema i årets valgkamp? Vi synes i alle fall det kunne vært interessant å høre politikernes tanker om fremtidens opphavsrett. (Yngve Slettholm som nevnes i saken var var forøvrig statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet under statsråd Valgerd Svarstad Haugland (Krf) i 2001 til 2005.)

Bildet jeg har valgt å publisere i dag er fra tiden da jeg var medlem i Stortingets presselosje. Daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) er her i gang med å sikre seg bilde av fotografen. Bildet ble tatt på Stortinget valgnatten 2009 rett før de direktesendte TV-sendingene. Foto: Marion Haslien

Bildet jeg har valgt å publisere i dag er fra tiden da jeg var medlem i Stortingets presselosje. Daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) er her i gang med å sikre seg bilde av fotografen. Bildet ble tatt på Stortinget valgnatten 2009 rett før de direktesendte TV-sendingene. Foto: Marion Haslien

    Menu