Digitale filer eller på papir?

Skal man starte eget studio må man ta stilling til hva man ønsker å tilby sine kunder. Digitale filer eller bilder på papir? Eller kanskje begge deler?

Fredag holder vi foredrag på Scandinavian Photo i Oslo. Da vil vi dele våre erfaringer med leveranse av ferdige fysiske bilde-produkter. Haslien Fotografene er blant de få studiofotografene i Norge som rendyrker dette tradisjonsrike faget.

YRKESSTOLTHET

Det å få substans i forhold til papir er like lite «bare et trykk »på printknappen som «bare et knips» i kamera. Det ligger mye kompetanse og yrkesstolthet i det å forholde seg til fysiske papirprodukter. Hos Haslien Fotografene er vi stolte av å holde fast ved den tradisjonsrike delen av fotoyrket som omhandler prosessen med å få foto på papir.

Foredraget vil ikke være fokusert rundt hvordan man printer. Vi vil riktig nok vise noen eksempler på fotoprint, men intensjonen er heller å komme med argumenter for hvorfor fotografer bør satse på noe som har vært i studiofotografens hånd i over 170 år.

KVALITET TIL KUNDEN

Noen vil kanskje tenke at det er enklest å sette bort printjobben. Men da settes også bort en viktig erfaring som kan bygge opp din kompetanse. Fremfor noen er det fotografene selv som behøver denne kompetansen i møte med kvalitetsbevisste kunder. Da snakker vi ikke bare om det rent tekniske med det å printe, men det å forholde seg til papir og materialvalg.

Mer enn noen gang tidligere er det behov for fotografer som tør satse for fullt på hele denne produksjonen. Moderne mennesker er lei av masseproduksjon. De ønsker kvalitet og noe unikt de stolt kan vise frem i sine hjem.

HÅNDVERK

Det å ta gode bilder er ikke lenger bare i fotografenes hånd, vi ser mange dyktige amatørfotografer. Men erfaringen med bildeopptak og leveranse av foto på papir blir stadig sjeldnere. Det på tross av at det ligger minst like mye kompetanse i selve produksjonen som er den håndverksmessige delen hos en studiofotograf.

Vi tror at mange fotografer har et ønske om å komme mer på banen når det gjelder produkter. Vi håper derfor å kunne inspirere til dette. Yrkesstolthet, kvalitet og godt håndverk har alltid vært begrep som henger godt sammen.

Velkommen til gratis foredrag hos Scandinavian Photo i Oslo fredag 21.10.16 kl. 14.00! (Vi har bedt om at foredraget ikke sendes live stream.)

    Menu