En liten brannfakkel

 

Myndighetene har avsluttet høringsrunden om ny tilbudsstruktur til flere yrkesfag. Her foreslås det blant annet at utdanning innen mediegrafikere og fotografer skal bli sortert under «IKT og medieproduksjon». Dette har skapt uro innad i fotomiljøet, også i «Norges Fotografforbund» hvor vi er medlemmer. Argumentene er at IKT har jobbet intens for å få til sitt eget løp.

Men jeg klarer ikke helt å forarge meg over den nye strukturen som foreslås. Utdanningsløpet må endres i takt med endringene i samfunnet for øvrig, tenker jeg. Foto var for spesielt interesserte for bare noen ti-år siden til noe alle forholder seg til i dag. En ungdom tar antagelig langt flere bilder daglig enn det en profesjonell fotograf gjorde tidlig på 90-tallet. Samtidig er nok foto langt mer spesialisert enn tidligere for oss som jobber som fotografer. Tidligere kunne vi jobbe mot mange ulike segment, mens man i dag er mer tro mot en sjanger eller et segment.

Siden 1999 har foto sortert under «medier og kommunikasjon» som ble opprettet som en yrkesfaglig studieretning i 1999. I Vg 3 kunne elevene velge studiekompetanse, men få av disse elevene valgte å søke om lærlingplass. Det oppgis som en av flere grunner til at man må foreta seg noe.  Noe av forklaringen på lave søkertall kan være at vi som fotografer ikke tilbyr lærlingplass til de som ønsker å komme ut i faget. Selv har vi hatt lærling her hos oss, men vi har bevisst droppet det i senere år.

Vi var veldig fornøyd med vår lærling, men vi synes opplæringen som elevene får i videregående er foreldet, så hvorfor skal vi da satse på elever fra en lite relevant grunnopplæring? Elevene som velger foto blir eksponert rundt ulike uttrykksformer i foto, som er vel og bra, men samtidig etterspør kunder innovative produktløsninger for et fotografi de har kjøpt. Så langt jeg erfarer kommer fortsatt produktopplæring først når de unge kommer ut som lærling i fotografbedrifter.

Men hvordan skal elevene møte utfordringene innenfor trender og design hvis man ikke får tidlig forståelse for et slikt behov. Det er nesten litt fristende å sitere IT-giganten Evry ASA som kommenterer høringsuttalenesen som skildrer verdigrunnlaget i Vg1 slik:

«Design og kreativitet, snakkes det om form og farge som den sentrale delen av design. Dette er hvordan man så på design for 10 år siden, i dag handler design om å forstå brukerens utfordringer og å fjerne sine egne fordommer når en prøver å møte de. Faget bør her oppdateres til en mer moden og fremtidsrettet forståelse av styrken i design – et verktøy for å lage bedre, intuitive, brukersentrerte løsninger – og som funksjon av mer enn estetisk formsans med form og farge.»

Every snakker selvsagt for sin egen bransje i møte med digitale utfordringer, men det er også paralleller til utfordringene vi som studiofotografer står overfor. Der fokuset tidligere lå på å få gode dokumentariske foto, er moderne mennesker opptatt av løsninger som gjør at deres fotografier blir en del av deres hverdag. Fotografiene tatt hos en studiofotograf skal stå til designet i interiøret og bilder skal i tillegg deles i sosiale medier.

Det er slutt på den tiden da album ble gjemt i en skuff eller der foto ble satt i liten standard-ramme på en kommode i stuen. Nei bildene skal ha hedersplass og «ta rommet». Et album som ligger i hverdags-rommet skal ha et design som frister husets gjester til å ta en kikk.

Det er slett ikke merkelig at mange som oppsøker fotografer i dag ønsker nettopp digitale filer fremfor produkter. For det er ikke enkelt for en kunde å bestemme seg i en visningstime hos en fotograf for hva man ønsker, spesielt når man ikke aner hvilket potensiale fotografiene har. Og langt mindre hvis fotografen ikke kan veilede i prosessen. Men det handler ikke bare om produkter og design, vi har også en pedagogisk oppgave i klare å formidle de visuelle mulighetene.

Så kan man spørre seg hvorfor vi er der vi er i dag: Trolig henger det sammen med hvilket spor fotofaget har vært satt på etter digitaliseringen kom. Omstillingen i faget har stort sett vært rundt at vi skal jobbe fortere og smartere med bedre utstyr, mens det egentlig har vært relativt lite nytenkning rundt selve produktløsningene.

Selv har vi ikke fasiten på de mange utfordringene, men at vi kommer til å se en utvikling der produktfokuset kommer sterkere og sterkere er jeg sikker på. Vår erfaring er at det allerede har skjedd en positiv utvikling de siste årene, men hjelpen har ikke kommet fra utdanningsløpet eller fotoorganisasjonene. Dette har studiofotografene slitt for selv!

En søt liten baby til et tungt politisk budskap i dagens fotoblogg. 🙂 Bildene ble tatt i vårt fotostudio i fjor.

En søt liten baby til et tungt politisk budskap i dagens fotoblogg. 🙂 Bildene ble tatt i vårt fotostudio i fjor.

    Menu