En spesiell tid

Det er surrealistisk det vi går gjennom nå om dagen med kornona situasjonen. Det er nesten ikke til å tro at verden kan snu seg så til de grader nærmest over natten. Ting som tidligere var en selvfølge, er nå fratatt oss. Hvem skulle tro at man skulle bli frarådet å gi noen en klem fordi det er farlig?

Ja, for de fleste av oss er det helt utenkelig at dette skulle bli en del av vår hverdag. Likevel er det ikke helt fjernt for de som jobber i helsesektoren eller de som har sykdommer som krever årvåkenhet. Flere bedrifter har også innarbeidet strenge rutiner for smitte, som for eksempel bønder som sikrer dyra mot smitte.

Smitte er ett tema under utarbeidelse av HMS-rutiner, men noe som jeg i grunnen aldri har følt angår meg som studiofotograf, sett bort i fra normale rutiner rundt renhold.

Men allerede i fjor sommer fikk jeg selv erfare at man må tenke annerledes. I juni fikk jeg konstatert chrons, noe som medfører at jeg måtte begynne på imundempende medisiner. Med medisiner som senker imunforsvaret er jeg ikke mer mottakelig for sykdom, men skulle jeg bli syk, kan jeg lettere bli veldig syk. Alvoret gikk innover meg når jeg ble utrustet med et eget telefonnummer som skal ringes med en gang jeg føler meg syk. Selv en liten forkjølelse kan skape store problemer, men det kan også gå veldig bra! Men usikkerheten er der hele tiden.

Det første jeg tenkte som studiofotograf da jeg fikk diagnosen var all smitte man blir eksponert for ved et studiobesøk. Små barn er som smittebomber. Dette gjør at man stopper opp og tenker seg om; hvilke grep må man ta for å beskytte seg?

Noe av det første vi gjorde i fjor, var å kjøpe inn antibac og innarbeide rutiner om å bruke dette ofte. Når korona rammet oss i Norge, hadde vi heldigvis et lager med antibac som kom godt med siden det var utsolgt på alle kanter. Men antibac er ikke løsningen på alle utfordringene, man må i tillegg innarbeide nye rutiner.

Hos oss gjennomførte vi i 2013 et HMS-kurs for alle som jobbet her på det tidspunktet. I oktober i fjor sendte vi nok en ansatt på kurs fordi vi ønsker å jobbe enda mer med HMS. HMS-kurs er lovpålagt for de aller fleste bedrifter, og i alle fall dersom man har med kunder å gjøre i et studio. HMS innebærer blant annet at man skal drive risikovurdering av driften. For en studiofotograf kan det for eksempel være sikring av bakgrunns ruller, gå gjennom farer i studio for små barn, sørge for at utstyr man anvender holder seg til ulike standarder – og nå med korona at man jobber med smitteverntiltak.

Et HMS-kurs gir deg ikke kunnskap om korona spesifikk, men man blir gjort oppmerksom på at man som bedriftseier plikter å iverksette tiltak mot smitte. Noe jeg må innrømme ikke var veldig på dagsorden i vår drift av studio tidligere – normal håndtering av vask og renhold er noe vi alle er godt vant med. Men i fjor sommer ble også smitte en del av våre tiltaksplaner.

Sett i etterpåklokskapens lys, ser man at tiltakene mot smitte burde vært innarbeidet allerede ved oppstart av studio. Det er på en måte sløsing med fellesskapets skattepenger når vi som arbeidsgiver er sløv med enkle tiltak som kan forhindre sykdom, enten det er forkjølelse eller korona. I 2017 opplevde vi for eksempel en heftig influensaepidemi som rammet alle i bedriften vår – kunne denne vært unngått?  Dette vil man så klart aldri få svar på, men jeg nevner det for å sette det i et perspektiv.

Det arbeides nå i Norges Fotografforbund (NFF) med å lage en bransjestandard for fotografer. Jeg ser frem til at den kommer på plass og vil følge den. Frem til i dag har det vært «ville vesten» i fotobransjen hvor hver og en med et kamera nærmest kan kalle seg profesjonell studiofotograf og sette i gang. I dag er det riktignok noen generelle retningslinjer som kreves av medlemmer i NFF, men jeg håper at dette med «trygt studio» også blir en del av denne standarden for studiofotografer. Det er faktisk et godt bidrag til å hjelpe de mange som har kroniske sykdommer – også i tider uten korona.

Det er mange dyktige fotografer i Norge, de jobber seriøst og er utålmodige på å komme i gang igjen. Skal du anvende en fotograf anbefaler vi deg nettopp å benytte en fotovirksomhet som arbeider seriøst med smittetiltak.

Fra og med neste uke vil trolig de aller fleste studiofotografer være i gang i igjen, da med smitteverntiltak. Selv startet vi opp mandag med de fleste fotograferinger, basert på strenge smitteverntiltak. Verden går fremover og mye nyttig har vi lært av korona også!

NB! Visste du at vi sender ut egne nyhetsbrev? Vi har egne nyhetsbrev både for studiofotografer og for private som vil følge med på hva vi jobber med. Gå hit for å melde deg på.

    Menu