Litt om hvordan vi jobber med gravidfoto

Her kommer en ny serie gravidfoto som vi tok nylig. Vi har forøvrig et stort galleri med flere hundre gravidfoto for deg som eventuelt ønsker å se mer på våre gravidfoto. Det er trolig ingen i Norge som har et større utvalg gravidfoto enn det vi har.

Vi har kvinner som kommer fra hele Norge for gravidfotografering hos oss. Selv om vi har mange besøk, forsøker vi å gjøre hver enkelt fotografering til en spesiell opplevelse. Vi er også bland de få fotografene i Norge som rendyrker hele produksjonslinjen fra bildeopptak til ferdige bilder.

Når du har vært til fotografering hos oss, skal du ikke bare sitte igjen med digitale filer på en minnepinne. Du skal få produkter som har samme høye nivå som selve bildene. Det de færreste tenker på er at  det ligger minst like mye kompetanse i behandlingen av bilder i etterkant av en fotografering som selve fotograferingen.

Kokker og fotografer har begge en kunstnerisk og håndveksmessig side. Man blir hele tiden vurdert på det man gjør av kompetente forbrukere. Forbrukere som selv kan fotografere og lage mat.

Kokker og fotografer har begge en kunstnerisk og håndveksmessig side. Man blir hele tiden vurdert på det man gjør av kompetente forbrukere.

Derfor skal du vite at du er i trygge hender hos Haslien Fotografene. Vi har flere ganger holdt foredrag for fotografer om hvorfor produkter er viktig etter en fotografering. Det kan sammenlignes med å gå på en gourmetrestaurant. Her har de ikke bare gode råvarer, men restauranten står for helheten fra tilberedelse av råvarer til komposisjon og servering.

Kokker og fotografer har begge en kunstnerisk og håndveksmessig side. Man blir hele tiden vurdert på det man gjør av kompetente forbrukere. Alle kan fotografere og alle kan lage mat. Alle har eget kamera – alle har eget kjøkken.

Til sammenligning, når du skal handle middag kan du velge mellom å kjøpe råvarene, eller kjøpe halvfabrikat eller fiks ferdig retter.  Eller du kan kjøpe fra gatekjøkken, gå for  takeaway og så videre. Men ved helt spesielle anledninger går man på gourmetrestaurant – hvor det nettopp er helheten som teller.  For våre kunder ønsker vi å være «gourmet-fotografen» – som tar det litt lenger.

Vi tenker at det å gå til en profesjonell fotograf handler om noe man gjør ved noen få anledninger i livet. Da skal det også være et høyt nivå. Vi har latt oss inspirere av de beste kokkene i verden – les mer om dette i et tidligere blogginnlegg. (Grafikken til høyre er hentet fra dette blogg-innlegget)

Visningstime

Selve fotograferingstiden i studio består av 10-15% av den sammenlagte tiden vi bruker i snitt på hver enkelt kunde. Med andre ord er fotograferingen en veldig liten bit av helheten.

Etter at kunden har vært hos oss til fotografering kommer man tilbake for en visningstime. Visningstimen hos oss er mer å regne som et arbeidsmøte. Her samtaler vi om kundenes behov, smak og ønsker. Etter at kunden har sett gjennom bildene velges det ut de bildene som man ønsker å kjøpe.

Vi har en klar og bevisst strategi om å ikke gjøre visningstimen til et salgsmøte. Derfor er det ikke høy musikk og show i vår visningstime.  Visningstimen er en helt avgjørende brikke i puslespillet frem til et ferdig produkt, derfor ønsker vi at kunden tar rasjonelle valg. Her handler det om hvilket behov kunden har. For oss er det svært viktig at du som kunde får produkter som holder like høyt nivå som selve fotografiet.

Les mer om visningstimen her dersom du er interessert i å sette deg mer inn i hva som skjer i en visningstime.

Produksjon

Selve produksjonen er tidkrevende, hvor hvert enkelt bilde skal klargjøres. Vi gjør en del justeringer, fjerner flekker og skarper opp bildene. Hos Haslien Fotografene gjør vi alt dette arbeidet selv. Hvert enkelt bilde blir skarpet opp i rett printstørrelse. Det er viktig at dette gjøres når bildet er satt i riktig print størrelse hvis det skal treffe eksakt. Her jukses det mye i dag i automatiske web-baserte løsninger. Det er aldri en fasit for oppskarping, derfor vil aldri en web-basert løsning klare å gjøre en slik jobb. Samme gjelder fargestyring.

Vi bruker heller aldri JPEG-filer til print, les mer om dette her.

Produksjonen er et håndverk som krever en kyndig hånd. Det gjelder også tilpasning av bildene når de plasseres i et album. Her er det en stil og rytme som skal passe sammen. Vi har derfor aldri ferdige albummaler – ingen album blir derfor helt like. Det ligger et godt stykke håndverk bak.

Kompetanse

Normalt tar det fire til seks uker før kunden får ferdige produktene. Det henger sammen med at vi spesialbestiller album, rammer og rekvisitter til produksjonen. Det tar noe tid før vi får dette inn til vårt studio. I neste omgang skal produksjonen i gang. Her har vi ofte mange jobber gående samtidig – det er for å gjøre vår produksjon mer effektiv.

I vårt produksjonslokale har vi ulike typer lyskilder som bildene blir testet i. Det henger sammen med at lyskildene kan være ulik i et hjem. Dagslyset i et hjem er kaldere enn for eksempel lamper som lyser om kvelden. Det gjør også at bildene blir oppfattet ulikt etter hvilket lys som treffer bildene. Les mer om hvilken betydning lyset har her.

Som du sikkert skjønner ligger det mye kompetanse bak det å få et profesjonelt resultat. I et blogginnlegg som dette er det helt umulig å komme inn på alle detaljene – det ville nok også bli for omfattende. Men det er denne kompetansen som ligger til grunn for vår produksjon.

Dette ønsker vi at våre kunder skal vite om. For når familie og venner ser produktene og sier; «wooow – for en dyktig fotograf», så vil vi minne om at det altså ikke bare selve fotograferingen, men en helhet – nemlig alt fra bildeopptak til ferdig produkt som det handler om. Derfor får alle våre kunder med seg et dokument som sier noe om produktet vi har laget. Les mer om dette her.

Les mer om selve gravidfotograferingen her. I linken finner du også en del spørsmål og svar rundt fotograferingen.

Menu