fbpx
Haslien Fotografene logo

Faglighet & kvalitet

Mer innflytelse til kunden

Vi ønsker å involvert våre kunder i deres fotograferingen før de kommer til vårt studio. Her handler det om å få kunden til å se potensialet i fotograferingen. Når vi engasjerer kunden tidlig i prosessen, er det større sjanser for at vi også får et bedre resultat når kunden forlater oss med sine produkter.

Det å gå til en moderne studiofotograf handler om at kunden i større grad er med på å si noe om hvordan de ønsker bildene og hva de skal ha de til. Men det skal sies at det er en krevende jobb for oss som møter kunden å skulle klare å holde i alle trådene. De siste årene har vi derfor jobbet en del administrativt for å finne måter vi kan jobbe smartere.

For oss handler dette om å finne de riktige verktøyene som skal til for å få oversikt over alt vi foretar oss – alt fra hvordan vi informere kunden før de besøker oss, til å ta de gjennom fotograferingen, tilbake til visningstime til produksjon av produkter. Samtidig skal vi arkivere, gjennomgå kjøpsbetingelser, signere kontrakter, opplyse om retusj, bilde-tillatelser, standarder og kvalitetskrav. Parallelt må vi holde styr på arbeidsflyt i vår produksjon og overholde leveringsbetingelser, for å nevne noe.

Vi har nå en programvare som kan hjelpe oss med å holde oversikt over alle oppgavene vi har i vår produksjon. Bildet øverst er en printscreen fra programmet som vi selv har vært med på å utvikle verktøy til. Programmet kan vise oss hvor langt vi er i prosessen med et bestemt produkt, inkludert bestilling av varer fra underleverandører, varer som igjen kan knyttes opp mot hvert enkelt produkt og kunde.

For bare noen år siden hadde vi «posit-lapper» og papirlapper som vi klistret til produkter. Det fungerte helt greit når vi var to-tre som jobbet her, men når vi er flere blir det fort uoversiktlig med lappesystem. Derfor har vi fått hjelp til å utvikle et eget system til en programvare som gir oss full innsikt i alt vi foretar oss.

Det inkluderer full oversikt over alle varer som er bestilt fra våre leverandører. Når komponenter er mottatt fra våre underleverandører er de knyttet automatisk opp mot hver enkelt kunde og produkt. Vi får varsel fra programmet dersom vi går over tiden som er avtalt med kunden om leveranse.

Flowchart . For å utvikle arbeidsflyt måtte vi lage en såkalt “flowcart” som viser arbeidsflyten for hvordan produkter blir til. Denne er grovskisse for hvordan vi jobber med bilder. Skissen berører ikke selve kundeoppfølgingen, produktutvikling, eller hvordan vi planlegger selve fotograferingene, markedsføring, regnskap, eller HMS.

Programmet hjelper oss også med å se nøyaktig hvor mye tid som går med til å lage hvert produkt. Tidligere måtte vi hente inn opplysninger fra flere ulike program for å få de opplysningene vi trengte, nå finnes de samlet i ett program. Som vi har nevnt i tidligere bloggposter ønsker vi å gi våre kunder mer tid, det løses ved å bruke mindre tid på administrasjon.

Vi føler at vi har blitt mer nøyaktig og kan tilby mer avanserte detaljer til våre kunder. Vi føler at vi har fått et moderne fotostudio som gir kundene mer innflytelse i hele produksjonen, samtidig som vi holder på vår fotografiske integritet.

Vi har som tidligere nevnt jobbet mye med informasjonsmateriell til våre kunder for å gjøre de bedre rustet til å ta gode valg når de besøker oss. Vi forsøker å gi kunden opplysninger som kun er relevante for deres fotografering og produktønsker. Samtidig skal kunden orienteres om garantier og hvordan vi jobber med retusjering.

Vi bygger på de erfaringene vi har fra mange år med visningstime. Dette er en verdifull kompetanse som vi har opparbeidet og som våre kunder igjen får del av. Som vi delte i et nyhetsbrev for studiofotografer sist måned, så må man ha en genuin interesse for produkter for å kunne jobbe med fotoprodukter. Jeg leser av og til i ulike forum på nett at fotografer opplever det slitsomt å tilby kunder produkter, da tenker jeg at man også bør la det være.

På lik linje med at man har en genuin interesse for å være fotograf, må man også ha genuin interesse for utforming og materialvalg.

På lik linje med at man har en genuin interesse for å være fotograf, må man også ha genuin interesse for utforming og materialvalg. Det handler om farge, estetikk, holdbarhet, skjønnhet, balanse og nytte. Dette er noe av det vi kommer inn på i samtale med våre kunder. Det blir mye tilpasning til hver enkelt kundes ønske og behov, her er gode arbeidsbeskrivelser viktig.

For å samle alle disse trådene må vi ha systemer som fanger opp alt som skal informeres om, samtidig som vi har detaljert oversikt over kundenes ønsker og behov. Som ikke dette er nok skal vi sørge for at kundene er oppdatert på garantier og hvordan vi jobber med retusj.

Rundt påsken neste år vil regjeringen legge frem forslag om merking av retusjert reklame. Her har vi jobbet internt med å lage et informasjonsopplegg til våre kunder rundt retusj fordi vi mener våre kunder har rett på å vite hva som gjøres med deres bilder (Selv om bildene ikke er ment til reklame.) Som nevnt er vi også opptatt av å bedre kundenes garanti og kjøpsbetingelser, noe vi også jobber med nå om dagen.

Vi deler noe av arbeidet vi gjør her hos oss med studiofotografer rundt om i Norge gjennom nyhetsbrev. Mye av det vi deler er ikke beregnet på hobbyfotografer, men for de som driver studio på fulltid. For å bli med i våre nyhetsbrev for studiofotografer krever vi derfor at du har eget studio og at du har egne nettsider. Gå hit for å melde deg på. Er du hobbyfotograf eller privat person kan du melde deg på våre nyhetsbrev til privatpersoner her.