fbpx
Haslien Fotografene logo

Faglighet & kvalitet

Ny lov om retusj

All reklame og sponsede innlegg i Norge må fra 1. juli merkes om bildene inneholder personer som har fått kropp eller hud endret. Haslien Fotografene vil følge opp myndighetenes krav til merking av «retusjert person».

Den nye loven krever at bilder hvor personer har fått endret hud, form, farge eller størrelse under redigering skal merkes med «retusjert person». Formålet med merkingen av retusjerte bilder er å forebygge kroppspress.

Det var regjeringen bestående av Høyre og KrF som i 2020 begynte arbeidet med retningslinjer for å rydde opp i “bildejuks” i reklamebransjen. I 2021 ble lovforslaget lagt frem for Stortinget.  Som vi skrev på vår fotoblogg i fjor, er vi innstilt på å følge opp retningslinjene som har blitt enda strengere enn de første utkastene til lovendring som vi omtaler i innlegget.

Alle bilder som vi publiserer etter 1. juli vil ha merket «retusjert person» dersom de faller under myndighetenes krav til merking. Loven vil ikke ha tilbakevirkende kraft, hvilket betyr at bilder som tidligere er publisert vil bli liggende på våre nettsider umerket. Loven gjelder også for alle videoer som publiseres av oss fremover – vi retusjerer for øvrig aldri video.

Vårt ideal er å publisere bilder som ikke behøver merking «retusjert person».

Privatpersoner slipper merking

Som privatperson rammes man ikke om krav til merking, da det ikke ansees som reklame. Det betyr at bilder kan være retusjert hos fotograf uten at du bør merke fotografiet du publiserer. Like fullt tror vi alle er enige om at vi bør fremstå slik vi er i virkeligheten, selv om vi vil «se som best ut» ved besøk hos fotograf. Det er jo hele poenget med å oppsøke en profesjonell fotograf, å se bra ut på bilder.

Bilde-eksemplet over er ekstremt redigert i form av omforming av nesen og ville aldri vært tillatt hos oss. (Foto: stock.adobe.) Alle slike bilder anvendt i reklame skal merkes med minst 7% av bildeflaten og merket skal synes godt mot bakgrunnen. Merkekravet gjelder for influencere og alle som driver bedrift. Det betyr også at vi som fotobedrift må merke retusjerte bilder i det vi publiserer på våre nettsider og SoMe, hvor merkekravet kommer inn.

Alt vi som bedrift publiserer regnes som reklame – også dette innlegget.

Alt vi som bedrift publiserer regnes som reklame – også dette innlegget. Vi styrer for øvrig unna bytteavtaler med kjendiser og influencere som også regnes som reklame. Personer med kjendisstatus eller bloggere med stor trafikk vil ikke få sponsede avtaler hos oss. Finner du bilder hos kjendiser og bloggere som er tatt hos oss, skal du vite at de har betalt for våre tjenester og produkter på lik linje med alle andre. Dette er skrevet ned i vår policy, se avsnittet “Subjektiv men fri fra sponsing“.

Bevisstgjøring

Haslien Fotografene er en kunst- og håndverksbedrift som fotograferer og vektlegger bilder til fremstilling på papir. Det være seg til album, albumbokser og veggbilder til privatmarkedet. Vi legger ned veldig mye arbeid i alt fra planlegging frem til ferdige bilder. Bildene vi tar er ment for folks hjem, ikke med tanke på reklame.

Vi har en side som forklarer hvordan vi arbeider med bilder frem til retusj. Her finner du også lenker til saker som viser hvor vi står i spørsmål rundt retusj.  Vi har siden oppstart for 20 år siden arbeidet med etiske spørsmål rundt retusj – det kan du eksempelvis lese mer om her i et innlegg fra 2014. Dette er et arbeid som fortsatt vil bli gjenstand for evaluering i årene som kommer, på lik linje med evaluering av HMS og GDPR. Det vil komme endringer og nye måter å arbeide på.

Vi er spent på hvordan vi kan følge opp det nye regelverket som er strengere enn de første utkastene som kom i 2020 og 2021. Regelverket vil utvilsomt gi oss mange utfordringer, men mye handler om bevisstgjøring internt og overfor kunder.

Vi tror regelverket vil tjene fotografer som vil jobbe seriøst og være løsningsorienterte.

Nytt lovverk vil rydde opp i en bransje hvor mye har vært tillatt frem til i dag. Vi tror regelverket vil tjene fotografer som vil jobbe seriøst og som vil være løsningsorienterte.

Informasjon fra Forbrukertilsynet

Her kan du se Forbrukertilsynets video om merking av retusjert reklame:

https://www.youtube.com/watch?v=ElEl70FHaMI

På forbrukertilsynets nettsider er en egen veileder: https://www.forbrukertilsynet.no/forbrukertilsynets-veiledning-om-merking-av-retusjert-reklame .

NB! Visste du at vi sender ut egne nyhetsbrev? Vi har egne nyhetsbrev både for studiofotografer og for private som vil følge med på hva vi jobber med. Gå hit for å melde deg på.