Nytt år og nye muligheter

Vi har store forventninger til 2017, på mange måter. I dagens blogpost vil vi dele noen av disse tankene.

Dette blir året hvor vi får på plass nye styringssystemer som vi har arbeidet med en stund. Det handler blant annet om hvordan vi bruker tiden smartere og mer effektivt.

Selv om vi er fire personer her på heltid når Jeanett er tilbake fra fødselspermisjon, så ser vi at vi trenger systemer som gjør at vi jobber enda mer effektivt. Nesten all administrasjon går gjennom meg og jeg merker at jeg blir flaskehalsen på nesten alt som skal gjøres.

Jeg har fotograferinger, kundebehandling, mailbesvaring, fakturering og alt det overordnede administrative ansvaret. Det er spesielt det som går på organisering vi må bli flinkere på. Frem til i dag har mye av vår håndtering av kunder vært bygget på et papirbasert system. Det har fungert helt greit, men det går mye tid å flytte papir.

Når man er alene som jeg var i mange år fungerte dette systemet godt, men med flere ansatte merker man fort at det går mye tid til papirhåndtering. Spesielt etter at vi fikk verkstedet vårt for snart to år siden ble det mye løping frem og tilbake med papirer.

For mange er nok det en selvfølge å ha datasystemer, det har det ikke vært for oss. Årsaken ligger i at det er så mye som henger sammen. Alt fra bestilling til produksjon, lagerbeholdning, kundehåndtering, fakturering og regnskap.

Mer tid til kunder

Målet med å jobbe smartere er å kunne bruke mer tid på hver enkelt kunde. Vi ser mer og mer at kundene som kommer til oss setter pris på den tiden vi bruker på dem. Det å skape gode bilder krever faktisk tid og dette jobber vi for hele tiden.

Vi legger alltid ved en beskrivelse av produktet som er laget hos oss. Det er signert daglig leder, grafisk designer og produksjonsleder. Det forteller sammenhengen mellom selve fotografiet og produksjonen i etterkant. Det gir kunden en større forståelse for arbeidet som ligger bak. Både kunstnerisk og håndverksmessig.

Vi legger alltid ved en beskrivelse av produktet som er laget hos oss. Det er signert daglig leder, grafisk designer og produksjonsleder. Det forteller sammenhengen mellom selve fotografiet og produksjonen i etterkant. Det gir kunden en større forståelse for arbeidet som ligger bak. Både kunstnerisk og håndverksmessig.

Jeg vil nok si at vi er ganske disiplinerte hos oss i forhold til tidsbruk på ting som tar bort fokuset fra kunder og produksjon. Vi bruker nesten ikke tid på tidssluket «Facebook» eller sosiale medier. Vi skriver riktignok denne bloggen og legger ut på Facebook, Pintrest og Instagram, men det er ytterst sjelden vi selv surfer rundt på nett.

Selv har jeg på min personlige Facebook-side fem til seks publiseringer i året – de fleste publiseringene er relatert til jobb. Det handler ikke om at jeg ikke er interessert i hva som foregår, men jeg føler nok at jeg får mer igjen ved å bruke tid på familie og venner når jeg først har fri fra jobben. Ikke har jeg spesielt behov for eksponering av mitt privatliv heller.

Facebook er en fin kanal til å nå ut til kunder, men der stopper det også for min del. Det er for eksempel et håpløst sted å organisere mailer. Så når folk kontakter oss på Facebook ber vi dem om å sende oss en mail i stedet. 🙂

Nettverk

Facebook er også et sted for faglig utveksling, men også her kan man fort drukne i skriblerier. Derfor forsøker vi å holde oss til et par tre forum hvor vi også er lite delaktig. Men vi forsøker å bidra når vi ser at vi kan bidra.

Gjennom Microsoft har vi fått eget intranett der vi samler ideer og oppbevarer dokumenter som angår alle i bedriften. Veldig kjekt når man for eksempel er ute på reise og ser gode ideer. Gode ideer blir fotografert med mobilen og lagt ut på intranettet og dermed tilgjengelig for alle i bedriften. Derfra kan man, akkurat som på Facebook, legge til kommentarer og gi «likes».

Det som er artig med dette er at man kan invitere kunder og kollegaer til drøftinger rundt prosjekter. Da kan man for eksempel inkludere interiørarkitekter eller designere. Et verktøy som er utrolig kjekt.

Utfordringen med alle mulighetene er at man må bli mer selektiv for å ikke drukne i det hele. Derfor må vi hele tiden styre unna tidstyver. Målet er som nevnt mer tid med kunder som er på jakt etter foto og design.

Mer design

Design handler om kreativitet som igjen befinner seg i skjæringspunktet mellom håndverk og kunst. Selve bildet og dens utforming hører tett sammen, bildet som den kunstneriske biten, mens håndverket ligger i selve produksjonen. Summen av dette bidrar til det vi kaller et sluttprodukt.

Haslien Fotografene er blant de få fotografene i Norge som fortsatt rendyrker prosessen fra fotografering til et ferdig produkt. Vi jobber derfor ganske målbevisst i forhold til å utvikle nye og moderne produkter. Her ser vi for oss et tettere samarbeid med interiørarkitekter.

Hos oss laminerer vi blant annet med glass på plater. Vi bruker ikke akryl fordi det ikke gir den dybden som ekte glass gir. På glasset kan vi for eksempel gravere inn monogram. Alt dette utfører vi selv her hos oss – vi setter ikke bort noe av prosessen til andre.

Forstå sammenhengen

Vi bruker av den grunn mye tid på å forklare våre kunder sammenhengen mellom kunsten og håndverket. Når de stolt viser frem sine produkter til venner, skal de ikke bare si: «Så fine fotografier», de skal også forstå et det er lagt ned et godt stykke håndverk.

Vi legger alltid med et skriv om produktet som forteller noe av historien bak produksjonen fra fotografering til ferdig produkt. Vi tror det gir våre kunder en større forståelse av vårt håndverk. Ideen ble for øvrig fanget opp av en av våre leverandører nylig, som nå vil ta ideen med seg videre til andre fotografer. Her får du tipset direkte fra oss 🙂

Gravidfoto

Gravidfotografering fotograf

    Menu