fbpx
Haslien Fotografene logo

Faglighet & kvalitet

Oppsummering etter workshop i akt

Mandag holdt jeg workshop i aktfotografering hos Scandinavian Photo i Oslo. Det var engasjerte deltakere som gjorde det gøy å være workshop-holder. Deltakerne kom med gode spørsmål underveis.

Det som er bra med workshop er kombinasjonen teori og praktisering. I den praktiske delen hadde vi med oss aktmodell. Også denne gang var det Lise Marie som stilte som modell. Å arbeide med henne er alltid positivt. Hun er profesjonell og gjør jobben enklere både for foredragsholder og for deltakerne. Så en stor takk til Lise Marie!

Les mer om våre kurs og workshops her.

Aktfoto i flere segment

I den teoretiske delen fikk deltakerne høre hvordan vi arbeider med aktfoto i flere segment i vårt fotostudio. I den kommersielle fotograferingen er det hovedsakelig i tre kategorier hvor vi fotograferer akt.

  • De som kommer kun for aktfotografering
  • De som ønsker aktfotografering under gravidfotograferingen
  • Aktfoto som en del av boudoirfotografering

Hovedsakelig er det kvinner som kommer for aktfotografering. Når vi fotograferer menn er det ofte i settinger sammen med kvinnen, som for eksempel under gravidfotografering.

Skiller kommersielt og kunst

Kursdeltakerne fikk høre at vi skiller klart mellom hvordan vi utarbeider egne prosjekt og hvordan vi arbeider kommersielt i studiodriften. Måten man arbeider på skiller seg klart fra hverandre selv om de begge handler om aktfotografering. I den kommersielle delen oppsøker kunden oss for å bli fotografert, mens vi selv oppsøker modellen i egne kunstneriske prosjekt.

Dette kommer også tydelig til uttrykk i hvordan vi signerer bilder. Bilder som tas i bedriften signeres med Haslien Fotografenes logo, mens bilder som vi har som egne prosjekt signeres med fotografens navn. I tillegg nummerer vi bilder som leveres til salgsutstillinger.

Kursdeltakerne fikk se eksempler på bilder og papiregenskaper. Når man arbeider med akt handler det utelukkende om å arbeide frem et endelig fysisk produkt: Bilder som rammes inn eller bilder til album.

Les flere av våre artikler om aktfotografering her.

Kunst-og-komersielt-aktfoto

Vi skiller klart mellom den komersielle og den kunstneriske delen av aktfotograferingen. Det er hovedsakelig i tre ulike segment vi arbeider med akt på den kommersielle siden: Ren aktfotografering, gravidfotografering og under boudoirfotografering.

workshop-aktfoto

Fra workshop i aktfotografering hos Scandinavian Photo med Marion Haslien. Lise Marie stillet som modell.