Prisundersøkelse hos norske fotografer

Haslien Fotografene er tilsluttet Norges Fotografforbund (NFF). Dette er Norges største forbund for profesjonelle fotografer. I fjor gjennomførte forbundet en prisundersøkelse hos sine medlemmer og i disse dager foreligger undersøkelsen.

Dette er noe medlemmene i NFF har etterspurt i flere år, så nå får vi håpe at prisundersøkelsen er noe vi kan få hvert år. På den måten kan vi se hvilken prisutvikling man har innenfor vår egen bransje. I de fleste bransjer er det normalt at man ser på prisutvikling.

Det er viktig å få sagt innledningsvis at det å velge fotograf kan handle om langt mer enn priser, ja kanskje mer om fotografens stil og kompetanse. Det er et fag hvor det er både kunstnerisk og håndverksmessig utførelse som igjen betyr en del for prissetting.

Alle våre priser ligger forøvrig på vår nettside her.

Bryllupsfoto

Jeg besøker aldri andre fotografers nettsider for å studere priser, men har følt at vi selv ligger over de fleste kollegaer i priser på alle våre fotograferinger – men nå ser jeg at vi ikke gjør det på alle typer fotografering! Hos oss justerer vi for konsumprisindeks, men ser nå at vi er ute av kurs i forhold til andre fotografer på for eksempel bryllup hvor vi ligger godt under snittet i pris.

Det er faktisk ikke mer enn noen dager siden vi internt diskuterte om vi kanskje bør droppe bryllupsfotografering fra sommeren 2020 da vi synes bryllup ikke er verdt sine penger – da det opptar alle lørdager. Det hadde kanskje vært bedre å begrense seg til fotograferinger i ukedagene og slippe å få jobbe alle helgene, spesielt i sommerhalvåret.

Vi ønsker jo å reise på turer sammen med familie og venner som kun har fri i helgen. Så hvorfor stresse med bryllup når man har like god timebetalt for kunder som kommer til studio på hverdager.

Nå kommer vi til å justere våre priser opp på bryllup som en følge av prisundersøkelsen! (Gjelder selvsagt ikke de som allerede har reservert oss.)

Nyfødtfotografering

På motsatt side stusser jeg over at prisen på nyfødtfotografering i undersøkelsen gjennomsnittlig ligger på 1.820 kr inkl. mva. Vi tok kr 2.400 inkl. mva. for nyfødtfotografering hos oss i fjor, og vi kommer aldri til å gå ned i pris. ( I år la vi på prisen 100 kr) Selv om nyfødtfotografering ikke stiller mye krav til lokaliteter og utstyr, så er det en krevende fotografering når det kommer til tidsbruk.

En nyfødtfotografering tar minst 3 timer i motsetning til barnefotografering som tar en time.

Ved alle typer fotografering er ikke jobben ferdig når bildene er tatt, det kommer arbeidet med lasting av bildene, plukking, arkivering og sikkerhetskopiering, samt klargjøring til prøvebilder til fremvisning. Bildene skal så vises frem til kunde i en visningstime, noe som ofte tar lengre tid enn en klokketime.

Noen fotografer velger nettgallerier i stedet for visningstime, vår erfaring er at det tar lengre tid da det i tillegg blir mye mailskriving og dårligere kundeservice.

En timepris på 291 kr timen ex. mva. før produksjonen starter er ikke en forsvarlig timepris for en profesjonell fotograf, sett med våre øyne.

Det er derfor vanskelig å komme under 5 timer totalt på nyfødtfotografering før ett eneste bilde blir satt i produksjon. Hvilket betyr en timepris på 291 kr timen ex. mva. før produksjonen starter. Tenker man at dette skal dekke sosiale utgifter, forsikringer, lokaler og utstyr, så er ikke dette en forsvarlig timepris for en profesjonell fotograf.

Flott arbeid

Som jeg skrev i et innlegg i mars i år har fotofaget gjennomgått store omveltninger de siste to tiårene. Fra å være nærmest enerådende ble fotografene plutselig utfordret av amatører som også kan levere foto på høyt nivå. Digitaliseringen har virkelig gitt de profesjonelle fotografene tøff konkurranse. Det har gjort at fotografer har måtte se nytt på hvordan de jobber og priser sine tjenester.

Etter to tiår ser vi fortsatt en bransje som sliter med å finne sin identitet. Spesielt tøft opplevde nok studiofotografene omveltningene fordi de alltid leverte fotoprodukter som en del av pakken, nå ble dette utfordret av amatørene. I en periode så vi stadig flere fotografer gå i retning av å kun levere digitale filer som et effektiviseringspotensial. I ettertid ser man at dette er det samme som å bite seg selv i halen, for er det noe amatørfotografene virkelig kan, så er det å levere digitale filer billig.

Nå ser vi at stadig flere fotografer finner tilbake til håndverket i fotofaget, men fortsatt er det mye famling. I dette helhetsbilde er nettopp en prisoversikt et viktig sted å begynne. Hvordan er egentlig prisene bland de profesjonelle fotografene? Hva gjør jeg i forhold til mine kollegaer? Er jeg så mye mer effektiv i mitt arbeid så jeg kan ha lavere pris? Spørsmålene kan være mange.

Jeg tror vi kan få mange interessante debatter innad i bransjen som en følge av undersøkelsen. Derfor er jeg veldig takknemlig for det arbeidet NFF har lagt ned i en prisundersøkelse, og vil rette en stor takk til den enkelte som har jobbet med dette prosjektet.

Gå til Norges Fotografforbund for å lese om prisundersøkelsen her.  NB! Prisundersøkelsen baserer seg på priser fra 2017

Bildene vi har i dagens fotoblogg er fra en nyfødtfotografering vi hadde tidligfere i år. Gå hit for å se flere nyfødtfotograferinger fra Haslien Fotografene.

Bildene vi har i dagens fotoblogg er fra en nyfødtfotografering vi hadde tidligfere i år.

    Menu