fbpx
Haslien Fotografene logo

Faglighet & kvalitet

RAW-filen er vår tids negativer

Fikk du ikke RAW-filen etter bryllupsfotograferingen din? Det er et tema som stadig dukker opp med jevne mellomrom på blogger og i ulike debattforum. Dette er et betent tema og jeg vet det er fotografer som argumenterer med at «RAW-filen er ubrukelig for deg.»

Det er forsåvidt riktig dersom du ikke har kunnskapene som skal til for å håndtere RAW-formatet, men for alle oss som kan håndtere RAW-formatet er dette noe av det viktigste man jobber med. RAW er vår tids negativer og gir et hav av muligheter til justeringer. Les hva Wikipedia enkelt forklarer om RAW-formatet.

For en studiofotograf som har fokus på selve produktet er RAW-filen helt uunnværlig. Hos oss jobber vi for eksempel aldri med jpg-formatet når vi arbeider frem produkter. Det betyr ikke at jpg-format er ubrukelig til print – på ingen måte! Men RAW-filen gjør oss i stand til å gjøre grunninnstillinger på en langt mer nøyaktig måte når vi jobber kreativt med for eksempel et album. For oss vil det vært helt utenkelig å arbeide med jpg-fila i slike sammenheng, enkelt forklart vil ikke det gi oss den kunstnerisk utfoldelse vi behøver før filen klargjøres til print.

LES OGSÅ: jpg-filen er ugjenkallelig dersom den er overarbeidet i Photoshop.

Kvalitetssikring

At du ikke kan håndtere RAW-filene er ikke noen prinsipielt argument i seg selv for at man ikke samtidig skulle få tilgang til RAW-filen. RAW-filen kan man i så fall gi i tillegg til de ferdig-redigerte filene når bildefilene overleveres. Det ville ikke koste fotografen et rødt øre å kopiere RAW-filen samtidig. Argumentet om filens ubrukelighet et derfor et “billig” argument i seg selv.

Det er likevel gode grunner til at fotografer ikke gir deg «negativene». Alle profesjonelle fotografer ønsker nemlig å gi deg sin signatur/uttrykk på bildene. Det er helt naturlig at de ønsker å gjøre dette, fordi foto handler om kunstnerisk utfoldelse fra bildeopptak til ferdig produkt. Så kommer neste spørsmål: “Hva er ferdig produkt – filene eller et det fysiske produktet?”

Hos Haslien Fotografene gir vi klar beskjed om våre betingelser allerede allerede i prislisten – som for eksempel at vi ikke selger høyoppløselige filer til selvprint. Hos oss ønsker vi å ha fokus på å gi våre kunder et fysisk produkt.

Bakgrunnen for for dette ligger i at vi ønsker kontroll på bildene fra bildeopptak til ferdig produkt. Vi ser at det ligger minst like mye kompetanse i etterproduksjonen som i selve bildeopptaket. Våre bilder med vår logo skal holde vår kvalitet hele veien frem til ferdig fysisk produkt!

Langt på vei er nok den egentlige begrunnelsene for å beholde RAW-filen lik for de som kun selger høyoppløselige digitale filer som for oss som ikke selger filer til selvprint. Men det er kanskje mer naturlig for en fotograf uten produktkompetanse å ha fokus på jpg-fila. Du vil nok selv se at det er ganske stort fokus på jpg-filens fortreffelighet på hjemmesiden til en freelancefotograf uten studio/produktkompetanse, mens det hos en studiofotograf er tilsvarende stort fokus på produktets fortreffelighet.

Paradoks for kunden

Ettersom vi selv har et stort fokus på produkter her hos Haslien Fotografene, får vi av og til forespørsler om å lage album for kunder som har fått digitale filer hos andre fotografer. Her kan det være utfordrende å forklare kunden at vi helst vil ha tilgang til RAW-filen for å gjøre jobben slik vi ønsker. Samtidig ønsker vi ikke å fornærme verken fotografen til kunden eller forbrukeren med at vi ikke ønsker oss JPG-fil. (Det er veldig stor forskjell på kvaliteten på jpg-filene fra forskjellige fotografer.) Vi ender ofte opp med å si nei til slike jobber fordi det kan være komplisert og litt uverdig å ta runden om betingelser for bruk av filer – da er det enklest å si nei.

Vi møter også kunder som mangler dokumentasjon på at de kan gå til tredjepart (annen fotograf) for å få laget forstørrelser og album. Her skulle jeg ønske vi fikk en bransjenorm for alle profesjonelle fotografer – en plikt til å informere kunden om betingelser. Det er nemlig fort gjort å gå fem på når man i markedsføringen får høre; «du kan gjøre som du vil med bildefilen».

Alle fotografier er  beskyttet i åndsverkloven, ja også selv om bildene ikke er tatt av en profesjonell fotograf. Loven er klar på at andre fotografer verken kan redigere eller trykke dine bilder uten opphavsmannens tillatelse. I disse dager er åndsverkloven oppe til modernisering i Stortinget og lite tyder på at forenklingen av lovverket i praksis vil gjøre det enklere for kunden. Fra kundens ståsted er det nærmest håpløst å forholde seg til alle lover som finnes rundt bruken av et fotografi.

For kunden blir det også et stort paradoks når den opprinnelige fotografen ikke ønsker å lage produktet i etterkant av en fotografering, samtidig som andre heller ikke får lage album ut fra gode kvalitetskriterier.

Be om betingelser

Vårt råd er at man bør få klarering fra fotografen før man inngår avtale om fotografering. Hva innebærer det at du «får fulle rettigheter?» og hva innebærer det «at du kan gjøre hva du vil med bildefilene?»

Jeg vil igjen understreke at det er normen blant seriøse fotografer å ikke gi fra seg RAW-filen – men det gir også noen utfordringer som du bør få klarhet i dersom fotografen ikke er opptatt av produkter og du på et senere tidspunkt ønsker dette.

I utgangspunktet behøver ikke din fotograf si noe om rettighetene ettersom det allerede er lovfestede regler. Lovverket beskytter opphavsmannens (fotografen) bildefiler og setter en effektiv stopper for at andre kan redigere eller trykke bilder du har kjøpt….med mindre fotografen altså gir samtykke.

Med de gamle filmrullene fikk du negativer som kunne fremkalles i hvilken som helst fotobutikk å få bildene fremkalt. Negativene var selve grunnlaget for nye forstørrelser og ga deg full handlingsfrihet innenfor filmens kvalifikasjoner. Negativer fikk du selvsagt aldri tilgang på hos en profesjonell studiofotograf.

Med de gamle filmrullene fikk du negativer som kunne fremkalles i hvilken som helst fotobutikk. Negativene var selve grunnlaget for nye forstørrelser og ga deg full handlingsfrihet innenfor filmens kvalifikasjoner. RAW-filen er vår tids negativer. Negativer fikk du selvsagt aldri tilgang på hos en profesjonell studiofotograf. Foto: Adobe-stock.