fbpx
Haslien Fotografene logo

Faglighet & kvalitet

Regisserte og oppstilte bryllupsfoto

bryllup

Øverst: Regissering før vi går i gang med bildeopptak. Nederst: Et bilde som oppnådde høyeste poengsum under laugskonkurransen i 2011. Bildet fikk også sølv.

De aller fleste bryllupsfoto som mottar heder og ære er der fotografen har regissert brudeparet til å innta positurer. Det samme kan sies innenfor motefotografering, de mest spektakulære bildene i moteblader er både oppstilte og nøye planlagt, selv om det ikke ser slik ut.

Selvsagt er det ingen fasit på hva som gir bra bilder, men regissering under bildeopptak er faktisk ganske vanlig under bryllupsfotograferingen. “Oppstilte foto” gir kanskje dårlig assosiasjoner fordi man jevnfører med de gamle bryllupsbildene til mor og far. Men husk at disse bildene ble tatt i en tid der fotografene jobbet analogt – det gjorde igjen noe med hvordan de aller fleste fotografene jobbet under selve fotograferingen på den tiden.

I dag fotograferer de aller fleste fotografer digitalt og det tas flere hundre bilder under en bryllupsfotografering. Det gjør at man kan være friere under fotograferingen, som igjen gir en friere bildestil.

Det er imidlertid viktig å sette av litt tid til å få gode bryllupsfoto. Vår erfaring tilsier at 1,5 time er en grei tid til å få litt variasjon i bildene. Har man mulighet til å sette av tre timer til fotograferingen, vil vi få tid til både regi og lek under bildeopptak.

Se eksempel på våre bildeserie i en tre timers bryllupsfotografering, her har vi tatt i bruk både regi og lek foran kamera:

Vår erfaring er også at brudeparet selv velger oppstilte bilde når de peker på sine favoritt-foto når de kommer til en visningstime sammen med oss. Vi har sett dette gang på gang gjennom alle de årene vi har holdt på med bryllupsfotografering; folks valg av bryllupsbilder er ganske konservative.

Det er selvsagt unntak, men de aller fleste velger etter et tradisjonelt mønster. Likevel oppgir nesten alle brudepar før fotograferingen at de er på jakt etter «løs og ledig» bryllupsfotografering. Vi tolker det som at man vil bort fra kun oppstilte bilder der man står som en saltstøtte og kikker inn i kamera. Og det kan vi forstå at de ikke ønsker.

Det siste ti-året har dokumentarstilen skutt fart nettopp fordi man vil bort fra oppstilte bilder. Ofte er det helheten i dokumentarstilen som er tiltalende, ikke nødvendigvis enkeltbilder som utmerker seg, men selve sammensetningen og presentasjonen av hele dagen som er delikat. Se våre bilder av heldagsfotografering av bryllupet til fotballspilleren John Arne Rise og hans vakre Louise Angelica.

Regissering og bildeopptak. Se hele bildeserien på vår bryllupsside. Link ligger i saken.

Regissering og bildeopptak. Se hele bildeserien på vår bryllupsside. Link ligger i saken.

Bilder fra forberedelser hos frisøren, kirken og festlokalene danner ofte rammen for denne fotograferingen. Tross forutsetningene lokalene mange ganger byr på, kan det bli mange spennende bilder. Men tilbakemeldingene er at man klør seg litt i hode når man skal velge det «ene» foto som man vil ha på veggen fra en rendyrket dokumentarfotografering.

Som en følge av dette har vi i Haslien Fotografene alltid under heldagsfotografering gitt våre brudepar tilbud om en egen sekvens der man nettopp tar selve bryllupsbildene. Men da er man jo egentlig tilbake til en oppstilt sekvens når selve bryllups-bildene tas: Man får den «tradisjonelle bryllupsfotograferingen» under heldagsfotograferingen ispedd bilder fra resten av bryllupsdagen.

Nå tar vi i Haslien Fotografene dette et steg videre og konsentrerer oss mer om selve bryllupsfotograferingen. Fra 2015 setter vi opp tilbud om fotograferinger som går inntil tre timer hvor vi kun konsentrer oss om brudeparet, forlovere og brudepiker/svenner. Her vil vi åpne for å jobbe eksperimentelt i tillegg til de tradisjonelle bryllupsbildene.

Vår tanke er at “bryllupsfotograferingen blir mer som om man er en Top-Model” med et team som jobber med brudeparet. Det er ikke opplagt at alle har anledning til å sette av så mye tid til fotografering på bryllupsdagen, men for de som har mulighet åpner vi nå for en utvidet fotografering.

Den populære 1,5 timers fotograferingen vil vi fortsette å tilby, det samme gjelder fotografering under den høytidelige vielsen.

Husk også at pengene man sparer ved å ikke ha fotograf en hel dag heller kan brukes på større og flere veggbilder. Eller hva med ett av våre mest eksklusive bryllupsalbum? Vårt fokus som bryllupsfotografer er at du skal sitte igjen med bilder du stolt kan vise frem til barn og barnebarn.

Les mer om vår bryllupsfotografering her.

Se alle våre premierte bryllupsfoto her. Samtlige bilder er forøvrig oppstilt og regisserte 🙂