fbpx
Haslien Fotografene logo

Faglighet & kvalitet

Resultatliste siste 13 år

Vi er veldig stolte av resultatene vi har oppnådd i Østfold Fotograflaug. Gjennom de siste 13 årene har Haslien Fotografene hevdet seg i toppen av Laugskonkurransen. Det er to fotografer fra Haslien Fotografene som begge deltar i konkurransene. Vi to konkurrerer også mot hverandre, i flere år har vi byttet på plassen om å være beste fotograf i Østfold.

Vi har ni førsteplasser, en rekke andre og tredjeplasser. «Årets fotograf» (førsteplassen) er den fotografen som har flest premierte bilder i konkurransen og premieres med «Daguerreprisen» (bildet over). «Årets» bilde er det enkeltbilde i konkurransen med høyest poengsum. Her følger hele premielisten siste tretten år:

Østfold Fotograflaug (ØFL) samler 37 profesjonelle fotografer i 2022. I hele Norge er det tilsvarende regionale laug med ca. 450 medlemmer til sammen. Alle laugene er samlet i Norges Fotografforbund som er Norges største forbund for profesjonelle fotografer.