fbpx

Retusj og medansvar

Fredag la regjeringen frem lovforslag om «merking av retusjert reklame» for Stortinget. Lovforslaget er enda mer omfattende enn det så ut til i høringsrunden i fjor.

Vi omtalte lovforslaget og høringsrunden om «Merking av retusjerte foto» i januar i fjor på vår blogg. Vi har også skrevet om retusj i flere innlegg og i egne nyhetsbrev som vi sender ut til studiofotografer som følger oss. Vi har også laget en side om retusj som oppsummerer mye av det vi har skrevet om temaet på bloggen. Dette er et tema som angår oss fotografer i høyeste grad.

Det er som kjent Stortinget som vedtar lover. På Stortinget vil de ulike partiene nå komme med innspill til lovforslaget, innspill som igjen kan medføre endringer i hvordan den endelige loven ser ut. Etter at de ulike partiene har diskutert seg ferdig i komiteen vil forlaget bli til en endelig ny «lov». Planen er at loven skal tre i kraft neste sommer.

I høringsrunden har det vært få motforestillinger om «merking av retusjert reklame». Flere har tatt til orde for å gå enda lenger i merking av retusjert reklame enn det regjeringen la opp til. Dermed kan det se ut til at også retusjering av hud i ansiktet også skal omfattes av loven.  

Forslaget har også fått positive tilbakemeldinger fra bloggere og influenser som har uttalt seg i media. Ikke en eneste fotograforganisasjon har uttalt seg i saken så langt vi kan se. De store mediene som Schibsted og Amedia har uttalt seg, men få har kommet med innvendinger rundt hvor mye som skal omfattes av retusjering før et bilde må merkes.

I går ettermiddag og kveld gikk vi gjennom forslaget til endringen i markedsføringsloven. Fra myndighetenes side er det et ønske om mer bevisstgjøring rundt bruk av retusjering og hvilke konsekvenser det kan ha på barn og unge.

Som vi skrev i innlegget i januar i fjor, var det et ønske fra flere aktører i høringsrunden om å gå lenger enn det regjeringen la opp til. Dermed ser det ut til at forslaget kan bli mer omfattende når regjeringen lytter til disse rådene.

Dette med retusjering er et evig tema for oss fotografer selv om det rammer de ulike fotograf-segmentene ulikt. I min tid hvor jeg jobbet mye som pressefotograf hadde pressen klare regler, retusjering som endret på sannheten var ikke tillatt. Man kunne justere noe i eksponering, men ikke så mye utover dette. Likevel har det vært mye retusj av bilder i avisene som går langt utover “idealene”.

Mitt første møte med programvaren «Photoshop» var nettopp på «Institutt for journalistikk» med kurs i redigering. Riktignok hadde jeg brukt Photoshop før det, men etter dette kurset fikk jeg innføring i teknikker jeg ikke kunne fra før.

Hos oss som studiofotograf blir alle bilder lastet inn nettopp i Photoshop for justeringer og retusj. Med alle de mulighetene som finnes i Photoshop kan man gjøre de utroligste endringer. Vi har derfor jobbet internt i flere år med spørsmål rundt retusj: Hva skal vi tillate oss å gjøre?  

Vi har utarbeidet egne rutiner for å be kundene tenke gjennom dette med retusj. For selv om privat-kunder er unntatt fra reglene om retusj, ønsker vi ikke å være med på å gjøre endringer av folks kropp. Vi vil ikke være med på å gjøre folk verken lenger eller slankere. Når det gjelder redigering av hud har vi også noen retningslinjer vi jobber langs.

Vi kan for eksempel redigere bort uheldige kviser som oppstår på fotograferingsdagen, for å slippe å komme tilbake senere når kvisen er borte. Men er man en 14 åring med masse kviser, som man gjerne har som 14 åring, lar vi dette vises i bildet.

Som fotografer har vi et ansvar i forhold til hvordan bilder formidles. Folkehelseinstituttet har anslått at omtrent 70 000 barn og unge har psykiske lidelser som krever behandling. Over halvparten av 10. klasse-jenter i Osloskolen har psykiske helseplager, og anoreksi er den tredje vanligste dødsårsaken blant unge jenter. Kroppspress blir pekt på som en av de viktigste årsakene til at mange unge sliter psykisk. Som en seriøs aktør må vi derfor stille oss selv spørsmålet om hva vi fotografer kan gjøre for å motvirke dette, uansett reklame eller ikke.

Det er også verdt å minne oss selv om at reklame for fotografering også vil kunne rammes av kravet om «merking av retusjert reklame»

Det er også verdt å minne oss selv om at reklame for fotografering også vil kunne rammes av kravet om «merking av retusjert reklame». Hvis vi markedsfører konfirmantfotografering med bilder som er retusjert i strid med den nye loven, vil vi bryte med reglene dersom bildene ikke merkes med «retusjert reklame». Det samme gjelder egentlig alle bilder vi publiserer som «vanlige portrett».

Vi i Haslien Fotografene vil fortsette å jobbe for å bevisstgjøre oss selv, våre kunder og våre kollegaer i segmentet studiofotografer. Retusj er noe mange av oss har «syndet» mot og det kreves kontinuerlig jobbing for å bevisstgjøre. Som jeg skrev en gang tidligere: «Vi ser for oss en kontinuerlig bevisstgjøring internt på lik linje med for eksempel HMS og GDPR. Her er det et kontinuerlig arbeid som også må evalueres.»

Her kan du lese hele lovforslaget som er lagt frem for Stortinget.

NB! Visste du at vi sender ut egne nyhetsbrev? Vi har egne nyhetsbrev både for studiofotografer og for private som vil følge med på hva vi jobber med. Gå hit for å melde deg på.

Toppbilde: Adobe Stock