Stortingspresident og tidligere fotograf

Tidligere stortingsrepresentant Jo Benkow døde lørdag 88 år gammel. Før han ble stortingsrepresentant var han en aktiv fotograf. Noe han selv fortalte meg ved en anledning.

Før han kom inn på Stortinget drev han eget fotoatelier i Moss  (1949 til 1965). Fra 1965 til 1993 var han stortingsrepresentant for Høyre. Han var også stortingspresident fra 1985 til 1993.

I dag er jeg blitt fortalt av en kollega at han ble æresmedlem i Norges Fotografforbund i 2006. I følge Wikipedia var Jo Benkows farfar, Chaim Eliah Benkowitz, keiserlig russisk hoffotograf. Så det er tydelig at fotointeressen er nedarvet.

Selv fikk jeg fotografere Benkow flere ganger i pressesammenheng. Jeg kjenner ikke Benkow personlig, men mitt inntrykk av han var at han var lett å bevege. Som når jeg fotograferte han under en markering i Stortinget den 7. juni 2005. Dette var 100-års dagen for unionsoppløsningen med Sverige. Den ble høytidelig markert i Stortinget med tidligere stortingspresidenter som en naturlig del av gjestelisten. Benkow gikk rundt med lommetørkle og blanke øyne.

Benkow som selv er jøde, hadde også et brennende engasjement i kampen mot antisemittisme. Flere av Benkows nære slektinger ble drept under andre verdenskrig. Han var også en varm forsvarer av staten Israel. Jeg har selv fotografert han i flere sammenhenger der Israel var en del av dagsorden, som i markeringen av Israels 60-års jubilé i 2008.

Selv om han var gått over i pensjonistenes rekker besøkte han ofte Stortinget.  Selv var jeg medlem i Stortingets presselosje en periode og havnet ved en tilfeldighet ved hans bord i Stortingets kantine. Det var her han stolt fortalte meg om som sin bakgrunn som fotograf.

Fred over Jo Benkows minne!

100 år siden unionsoppløsningen med Sverige. Bildet av Jo Benkow ble tatt i Stortinget 07.06.05. Fotograf: Marion Haslien

Jo Benkow under en stor Israel-fest i Gamle Logen i Oslo den 3. september 2008. Foto: Marion Haslien

Jo Benkow under en stor Israel-fest i Gamle Logen i Oslo den 3. september 2008. Fotograf: Marion Haslien

    Menu