Studio åpner igjen

Fra førstkommende torsdag vil vi igjen åpne studio for kunder etter å ha vært i karantene siden 18. mars. Karantenetiden er brukt til å utarbeidet nye rutiner for visningstime og fotografering. De av våre kunder som har avtale hos oss i dagene fremover vil få informasjon før de kommer i studio.

Det er visse fotograferinger som vi anser som uansvarlig å gjennomføre i disse corona-tider, det er for eksempel fotografering av nyfødte og barn. Senere denne uken vil vi orientere på vår nettside hvilke fotograferinger som vil bli utført hos oss og ikke. Selv om vi åpner for fotografering vil kapasiteten hos oss være noe redusert, noe som igjen henger sammen med smittetiltak og redusert bemanning.

Vi kommer derfor til å opprette venteliste på enkelte fotograferinger. Vi anbefaler alle som ønsker fotografering om å ta kontakt nå, slik at vi kan sette opp en prioritert liste. Det gjelder også de som vil ha fotograferinger som vi for tiden ikke kan ta.

Fotobransjen rystes av corona-krisen på lik linje med en god del andre bedrifter. Mange typer fotograferinger handler om direktekontakt med folk og dermed påvirkes av myndighetenes anbefalinger om å holde stengt, noe som dermed rammer mange fotostudioer svært hardt. En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Norges Fotografforbund, viser at 59% av fotografene ikke tror bedriften kan overleve mer enn dager eller uker i situasjonen vi er i nå, mens 280 av 334 har blitt tvunget til å stenge eller redusere driften, viser resultatene fra spørreundersøkelsen.


For vår del vil vi betrygge våre kunder om at Haslien Fotografene er godt rustet til å møte krisen vi nå opplever. Vi eier selv lokalene til studioet, som ikke er belånt. Det samme gjelder alt av fotoutstyr og produksjonsutstyr vi besitter. I dag er vi glad for at vi hverken har leasing, kassakreditt eller lån.

Vi har også en forretningside der vi har produksjon etter fotografering. Der andre fotobedrifter kun leverer digitale filer etter fotografering, som dermed gir en kortere produksjonslinje, har vi rendyrket det tradisjonsrike håndverket etter en fotografering. Vi har også solide leverandører som opprettholder leveranse av varer til vår produksjon. Det har gjort at vi for eksempel kan opprettholde drift hos oss i en tid der jeg selv er i karantene etter et utenlandsopphold.

Vi anser det som lite sannsynlig at vi vil søke myndighetene om krisepakke, men vi har permittert noen av våre medarbeidere inntil vi får oversikt over utviklingen. Med permitteringer sørger vi for å ha en omsetning som svarer til forholdet mellom aktivitet og lønns-forpliktelser. Det vil igjen bidra til et økonomisk resultat som sikrer løpende forpliktelser.

Vi opplever foreløpig lite avbestilling fra våre kunder på produkter som er bestilt. Her er det viktig å få sagt at vi ikke ønsker å presse noen til å gjøre produktkjøp hvis økonomien skranter. Vi holder derfor nær dialog med våre kunder før vi setter i gang produksjon av deres produkter. Det henger igjen sammen med at vi ønsker å minimere kapital brukt på arbeidstid og innkjøp fra våre grossister, når kunden ikke ser seg i stand til å hente ut produkter. Det er mange som opplever å miste arbeid og vi har stor forståelse for at man da avventer. Vi sletter aldri bilder her hos oss og man kan når som helst bestille foto i ettertid – les mer om våre arkivrutiner her.

Selv om vi har god kontroll i dag, er det viktig å få sagt at vi også er sårbare dersom vi selv skulle bli syke. Men også her har vi jobbet med tiltak, lenge før corona bedret vi beredskapen på fotograferinger som ikke kan utsettes. I 2015 annonserte vi i et blogginnlegg at vi året etter ville halvere antall bryllup for å ha to fotografer tilgjengelig på hver fotografering i tilfelle sykdom. Det har gitt oss en større trygghet dersom en av oss skulle bli syk.


Våre kunder må imidlertid være forberedt på at vi fremover vil ha en lengre leveringstid enn de to til tre ukene som vi normalt opererer med. Det er fordi vi fortsatt ønsker å opprettholde en viss ordremengde i tilfelle vi igjen kommer i en situasjon der vi må gå i karantene. Vi vil likevel kjøre frem produksjon der kunder har et sterkt ønske om å få produkter raskt levert.


Vi takker våre kunder som i høst og i våres har hatt stor tålmodighet med oss i samband med lang leveringstid. Vi varslet på forhånd at det ville bli noe lenger ventetid hos oss i høst og vinter på grunn av at den ene fotografen er i fødselspermisjon. Her har vi møtt stor forståelse fra våre kunder. Tusen takk!

    Menu