Tiltak mot korona

Oppdatering gjeldende fra 16.04.2020

Haslien Fotografene har i tråd med myndighetenes krav satt i verk tiltak for å hindre smitte av korona. Gjennom vårt HMS-arbeid har vi gjort risikovurdering og laget handlingsplan. Alle som besøker Haslien Fotografene, blir orientert om våre tiltak før de får besøke vårt studio.

Alle tiltak er tilpasset vårt studio og våre forhold og følger standarden for utarbeidelse av HMS-system. Vi har også utarbeidet sjekklister for de konkrete tiltakene som er satt i verk. Disse fremvises hver enkelte kunde som kommer til vårt studio.

Arbeidstilsynet viser til at man vurderer det nye koronaviruset som smitterisikogruppe 3, som betyr at viruset normalt ikke smitter gjennom luften. Vi har derfor lagt vekt på tiltak som hindrer spredning gjennom kontakt og dråpesmitte.

Per dags dato (16.04.2020) gjennomføres ikke fotografering av større grupper enn to voksne og to barn i vårt studio.

Ledelse og ansatte hos Haslien Fotografene har gjennomført lovpålagte HMS-kurs. Dette har kommet godt med i vårt arbeid med tiltaksplaner. Her jobber vi kontinuerlig med å oppdatere vår kompetanse etter hvert som myndighetene kommer med ny informasjon.

Du finner logg til tidligere publisert tiltakinfo her:

Foto: Adobestock

    Menu