Vår visjon

«Faglighet og kvalitet fra fotografering til ferdig produkt»

Målsetning

·         Vi ønsker å gi våre kunder en personlig imøtekommenhet og service som gir en god totalopplevelse.

·         Vi vil søke kunnskap om design- og interiørtrender i møte med fotografiet. Gjennom det ønsker vi å bevisstgjøre kundene hvilke muligheter fotografiene har i deres hjem.

·         Vi ønsker å skape fotografier som har både en nåtid og en fremtid til glede i generasjoner fremover.

·         Vi yter kvalitet i alle ledd – fra fotoopptak til produksjon.

·         Våre tjenester skal strekke seg fra det tradisjonelle til det nyskapende ved å være innovative, lærevillige og kreative.

·         Vi vil arbeide for å synliggjøre og bevisstgjøre studiofotografens tradisjonsrike håndverk både blant kunder og innad i fotobransjen.

·         Vi ønsker å være trendsettende studiofotografer som er blant de fremste i Norge i vårt segment. 

Menu