fbpx
Haslien Fotografene logo

Faglighet & kvalitet

Vår visjon

«Faglighet og kvalitet fra fotografering til ferdig produkt»

Vår visjon og mål vi har nådd

  • Vi ønsker å gi våre kunder en personlig imøtekommenhet og service som gir en god totalopplevelse.
  • Vi vil søke kunnskap om design- og interiørtrender i møte med fotografiet. Gjennom det ønsker vi å bevisstgjøre kundene hvilke muligheter fotografiene har i deres hjem. Derfor er vi også deltagere på ulike designmesser
  • Vi er en «kunst- og håndverksbedrift» som ønsker å skape fotografier som har aktualitet både i nåtid og fremtid, til glede i generasjoner fremover. Vi har deltatt på flere utstillinger med våre bilder
  • Vi vil yte kvalitet i alle ledd – fra fotoopptak til produksjon. Vi har i mange år vært ambassadør for Canson i Norge og er sertifisert for kunst-print av digigrafi.
  • Våre tjenester skal strekke seg fra det tradisjonelle til det nyskapende ved å være innovative, lærevillige og kreative. 
  • Vi ønsker å bruke kortreiste produkter så langt det lar seg gjøre. Her prioriterer vi norske produkter og lokale underleverandører.
  • Gjennom kvalitet og produksjon i vårt eget verksted ønsker vi å være en positiv kraft til miljøet.
  • Vi vil arbeide for å synliggjøre og bevisstgjøre studiofotografens tradisjonsrike håndverk både blant kunder og innad i fotobransjen. I dag sender vi ut nyhetsbrev til profesjonelle studiofotografer i Norge og Sverige hvor vi deler fra vårt arbeid.
  • Vi ønsker å være trendsettere og blant de fremste i Norge på vårt fag. Vi er en rekke ganger premiert for våre fotografier i konkurranser, vært kursholdere og dommer i Norgesmesterskap for profesjonelle fotografer. Vi vil alltid arbeide for å skape entusiasme rundt fotografiet.